Vrácení řidičského průkazu

  • Dosáhli jste 12-ti bodů a již uplynul 1 rok
  • Uplynul 1 rok od soudního zákazu řízení
  • Přišli jste o řidičský průkaz ze zdravotních důvodů
  • Uplynula doba zákazu

Naše autoškola provádí přezkoušení z odborné způsobilosti, které musíte absolvovat za
účelem vrácení řidičského oprávnění v případech stanovených zákonem.

Přezkoušení absolvujete z Pravidel silničního provozu (elektronický test), praktické údržby(sk.C,CE,D,DE) a praktické jízdy pro každou skupinu, kterou požadujete vrátit.

K přihlášení do autoškoly k přezkoušení potřebujete vyplněnou přihlášku + potvrzení o
zdravotní způsobilosti + výpis z karty řidiče (tento výpis vám na počkání vydají na příslušném
obecním úřadu – dle trvalého pobytu. Pozor!! Výpis z bodového registru získaný na poštách
nenahrazuje Výpis z karty řidiče!).

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat. Rádi se vám budeme individuálně
věnovat.