AM

1. dvoukolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí převyšující 25 km.h a nepřevyšující 45 km.h do 50 kubických centimetrů, elektro motor i spalovací motor jsou omezeny do výkonu 4KW.

2. tříkolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí převyšující 25 km.h a nepřevyšující 45 km.h,do 50 kubických centimetrů, elektro motor i spalovací motor jsou omezeny do výkonu 4KW.

3. čtyřkolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h, do 50 kubických centimetrů, elektro motor i spalovací motor jsou omezeny do výkonu 4KW, v nenaloženém stavu Max 350Kg. 

Minimální věk pro získání skupiny 15let.