C

 

jsou zařazeny nákladní automobily a další motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

skupinu C lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B.

C opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny C1 a T.

Minimální věk pro získání skupiny 21let (18 let při splnění zvláštních podmínek).