Profesní školení

Autoškola Jan Mára je akreditovaným školícím střediskem pro školení řidičů Pro skupinu C a D, dle zák. č. 247/2000Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 156/2008Sb. tyto druhy školení:

  1. Vstupní školení 

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno písemnou zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Je rozděleno na 140 hodinové a 280 hodinové (závislé na věku řidiče).

140 hodinové školení, jedná-li se o řidičské oprávnění pro skupiny D a D+E a jeho držitel dosáhl věku 23 let, nebo, řídí-li vozidlo linkové osobní dopravy a trasa linky nepřesahuje 50 km, 21 let.

Skupina

18let

21let

24let

C,CE

280 hodin

140 hodin

140 hodin

D,DE

280 hodin

140 hodin

 

 

  1. Pravidelné školení

Je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. Školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu.

 

  1. Pravidelného školení 35 hodin

Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin.Platí i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče, avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008.

  1. Rozšiřující školení  45 hodin

Řidič, který vlastní průkaz profesní způsobilosti pro skupiny C1, C1E, C, CE a chce si ho rozšířit o skupiny D1, D1E, D, DE nebo naopak.On-line přihlašování ke školení řidičů zajišťuje MOJE AUTOŠKOLA - software pro agendu školicích středisek.