Školení řidičů referentů

Podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce se vztahuje na zaměstnance pracující ve firmě, kteří používají motorové vozidlo do 3500 kg pro výkon

svého povolání, nebo při plnění pracovních povinností, bez ohledu na to, zda jeho užití mají sjednáno v pracovní smlouvě. Jeho provádění je povinnost vyplývající ze zákoníku práce 1x ročně.

Firmám a jednotlivcům nabízíme možnost proškolení v sídle naší autoškoly. V termínu vyhovujícím vašim požadavkům.

Po vzájemné dohodě je samozřejmě možno provést školení v prostorách vaší firmy.

Na závěr školení obdrží každý účastník potvrzení o proškolení. Pro potřeby firmy vystavíme kompletní seznam účastníků.