C+E

jsou zařazeny nákladní automobily a další motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,

skupinu C+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu C.

C+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin B+E, C1+E a D+E (pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D)

Minimální věk pro získání skupiny 21let (18 let při splnění zvláštních podmínek)