A

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,

2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW

3. čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg

Minimální věk pro získání skupiny 24let. 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

A opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2.

Doplňovací zkouška: Pokud jste držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 minimálně 2 roky, skládáte pouze doplňovací zkoušku (pouze praktická jízda, bez testu a výuky a výcviku).