D

Jsou zařazeny autobusy, určené pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. 

skupinu D nebo D1 lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B

Minimální věk pro získání skupiny 24let.

D opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny D1.