Přihlášení

Přihlášení do autoškoly může proběhnout všemi těmito způsoby:

Vytištěnou vyplněnou přihlášku a posudek o zdravotní způsobilosti

  • donesete osobně
  • pošlete poštou
  • naskenujete a pošlete elektronicky na e-mail: autoskolajmara@seznam.cz

případně vyplníte on-line přihlášku a odešlete

Originál vyplněné žádosti a potvrzený lékařský posudek předáte před zahájením výcviku v autoškole.

Platba:

  • Hotově
  • Převodem na účet č. 1838580023/0800
  • Na splátky ( při zahájení výcviku nutno složit zálohu 2.000,- Kč, doplatek v průběhu výcviku – nutnost úhrady celé částky před závěrečnou zkouškou)

Zahájení výcviku je individuální, kdykoliv po splnění podmínek k přijetí.